היסטוריה ואומנות

הפעלת פרויקטים חינוכיים בנושאי היסטוריה והאומנות בליווי סיורים מודרכים ומצגות להמחשה כי עם ללא עבר אין לו גם עתיד.