כולל אברכים "ברית יצחק"

הפעלת כולל אברכים בעיר לוד בשכונת גני איילון, במסגרת הכולל ניתנת מלגה חודשית עבור האברכים כמו''כ גם תמיכה והוזלת מוצרים ללומדים.