סיוע לניצולי שואה וקשישים

התנדבות קהילתית לקידום פרויקטים חברתיים ואוכלוסיית הקשישים, אף בתחום איכות הסביבה.