קידום בחינוך ונוער בסיכון

הפעלת פרויקטים בנושאי החינוך לקידום הנוער בסיכון בישראל ומיצוי הפוטנציאל האישי שלהם בפעילות בתחום החינוך והתרבות.