הראשל''צ והרה''ר הגאון יצחק יוסף שליט''א
בברכתו ובעידודו