רב העיר רחובות הגאון שמחה הכהן קוק שליט''א
נשיא העמותה