שנות פעילות
0
תוכניות סיוע
0
נעזרים מהעמותה
0
ניצולי שואה
0
מתנדבים בעמותה
0