רב העיר רחובות הגאון שמחה הכהן קוק שליט''א

נשיא העמותה

הראשל''צ והרה''ר הגאון יצחק יוסף שליט''א

בברכתו ובעידודו